Velkommen til oss!

Profesjonell fortreffelighet innen moderne rengjøringsmetoder

Våre tjenester

Om oss

Profesjonelle renholdstjenester

GlenSaxes mål er å gi profesjonelle renholdstjenester med moderne rengjøringsmetoder til våre kunder.

Våre ansatte har fått god opplæring i å skape et rent, støvfritt og sunt miljø. Vi sørger for opplæring av de ansatte, der de lærer god arbeidsteknikk. Blant annet håndtering av ergonomisk utformet verktøy og utstyr, renhold, overflater, mikrofiber og planlegging.

Under opplæringen vil de ansatte får kunnskap om hvordan å velge rengjøringsmidler best egnet for de ulike arbeidsoppgavene. For skånsom behandling av interne og eksterne miljøer, legges det stor vekt på at de ansatte skal kunne gjenkjenne typiske flater på gulv, vegger, møbler og sanitær. Utfra denne vurderingen kan de bestemme den best egnede rengjøringsmetoden, samt dosering av korrekt rengjøringsmiddel. Vi vektlegger også kjennskap om mikrofibers egenskap, funksjon og håndtering.

Etter opplæring vil de ansatte kunne bruke rasjonelle arbeidsprosesser og metoder, ved hjelp av verktøy, maskiner og utstyr.